De mogelijkheden van huisvesting in Nederland

De vraag naar huisvesting wordt in Nederland steeds groter. De reden hiervoor is dat er op dit moment ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit het Oost-Midden- en Zuid-Europa komen. Dit worden ook wel EU-arbeidsmigranten genoemd. Uit onderzoek blijkt dat die de aankomende jaren alleen maar zal blijven groeien en daarbij dus ook de vraag naar (tijdelijk) woonruimte.

Om personeelshuisvesting te stimuleert de Rijksoverheid gemeenten, verhuurders en werkgevers om goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten te creëren. Alleen welke mogelijkheden zijn er precies? In dit artikel worden de huisvesting mogelijkheden onder de loep genomen.

Een huurwoning via woningcorporaties

De eerste mogelijkheid die arbeidsmigranten kunnen helpen aan een huurwoning zijn woningcorporaties. Deze woning corporaties kijken of arbeidsmigrant op basis van zijn inkomen wel of niet in aanmerking zou komen voor een huurwoning.

Deze mogelijkheid zo ook uitgevoerd kunnen worden door middel van intermediaire verhuur. Hierbij zit er een partij tussen de woningcorporatie en eindgebruiker. De tussenpartij zorgt er voor dat de woning wordt verhuurt aan de eindgebruiker, wat in deze situatie dus een arbeidsmigrant is. Het voordeel van intermediaire verhuur is dat de verantwoordelijk van inkomen achteraf mag plaatsvinden. Let wel op, want de tussenpartij moet hiervoor wel een keurmerk hebben van de Stichting Normering Flexwonen.

Particuliere die verhuren

Ook kunnen particuliere partijen verhuren aan arbeidsmigranten. Als een arbeidsmigrant wekt bij een bedrijf, wordt dit soort personeelshuisvesting vaak gebruikt. Een particulier stelt een deel van zijn huis open voor een arbeidsmigrant, waar de arbeidsmigrant dan voor moet betalen. Deze particulieren hebben zich verenigd in de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA). De VHA zet zich in voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten voor de duur dat zij in ons land verblijven

Huisvesting in leegstaande gebouwen

De laatste mogelijkheid voor personeelshuisvesting is dat arbeidsmigranten ook tijdelijk in een leegstaand kunnen verblijven. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een kantoorpand leeg komt te staan. Hier is dan alle ruimte voor arbeidsmigranten. Let wel op, want hier zit altijd een eindtijd op.