Maatvoering kaart, wat is dat? Je leest het hier!

Via kadastralekaart.com, de gratis online kadasterkaart, heb je de beschikking over de grootste en gratis online kadastrale kaart. Je kunt via kadastralekaart.com producten afnemen als een kadastrale kaart met maatvoering, een vergunning rapport, een kadastrale kaart rapport, de kadastrale kaart met luchtfoto rapport, eigendomsinformatie en hypotheekinformatie. Met een maatvoering kaart krijg je onder meer de afmetingen van een perceel in beeld. In principe kijk je gratis naar de kadastrale kaart tegen betaling zijn aanvullende producten af te nemen.

Zo weet je hoe groot je tuin precies is en wat de afstand is tussen gevel en perceelgrens

Hoe groot is een perceel, hoe groot is je tuin en hoe groot is de afstand tussen gevel en de perceelgrens. Met een maatvoering kaart krijg je het antwoord op dergelijke en nog veel meer vragen. Je krijgt de gegevens digitaal aangeleverd. Die gegevens zijn onder andere de maten van het perceel, de afstand dus tussen geregistreerde bebouwing op het perceel en de grenzen van een perceel, de totale oppervlakte van het perceel en de omtrek van het perceel. Ook krijg je in beeld de oppervlakte van de geregistreerde bebouwing op een perceel, hoe groot de onbebouwde oppervlakte van een perceel is en een omgevingskaart.

De gegevens men tot stand op basis van informatie van het Kadaster

De gegevens die je geleverd krijgt komen tot stand op basis van informatie van het Kadaster. De gemeente voegt er bovendien bebouwingsinformatie aan toe. De kaart met maatvoering kan je helpen als er twijfels rijzen over hoe kadastrale grenzen nu precies lopen en wat de bijbehorende maten nou eigenlijk precies zijn. De maten die genoemd worden in het rapport zijn overigens een indicatie. Wil je precies weten hoe de maatvoering is, kun je een grensreconstructie aanvragen bij het Kadaster. Doorgaans heb je aan een maatvoering kaart echter voldoende voor de informatie die je zoekt. Naast een maatvoering kaart, kun je ook een bag download overwegen. Wat dat is lees je hier.