Veiligheid op de werkvloer

Als je werkt, dan mag je van je werkgever verwachten dat je dat op een veilige manier kan doen. Er zijn beroepen waarin een zeker risico niet volledig valt uit te sluiten, maar werkgevers moeten er wel alles aan doen om dit risico zo klein mogelijk te maken. Dit geldt overigens ook voor de werknemer, ook deze moet onnodige risico’s vermijden en zich aan de veiligheidsafspraken houden.

Meer of minder

Er zijn beroepen die je behoorlijk risicoloos zou kunnen noemen. Doe je administratief werk op een kantoor? Dan heb je natuurlijk recht op een veilige werkomgeving, het pand waarin je werkt moet bijvoorbeeld aan de eisen qua brandveiligheid voldoen. Je werkzaamheden zelf zullen je verder niet al te veel risico op ernstige verwondingen laten lopen. Een ‘papercut’ in je vinger is vervelend, maar ook niet meer dan dat.

Heb je een dergelijk ‘veilig’ beroep, dan zal je tijdens werktijd niet heel bewust bezig zijn met veiligheid. Je doet zo nu en dan mee aan de ontruimingsoefening, misschien ben je actief als BHV-er, maar veiligheid is niet iets dat in al je werkzaamheden zit ingebouwd.

De lucht in

Hoe anders is dat wanneer je een beroep uitoefent waarbij je wél een zeker risico loopt. In dat soort gevallen zijn veiligheidsvoorschriften en protocollen die zorgen voor jouw veiligheid opeens dagelijkse kost, iets wat waarschijnlijk door al je werkzaamheden verweven zit.

In gevallen waar je als werknemer behoorlijke risico’s loopt, bijvoorbeeld als je werkt op hoogte, heeft ook de overheid duidelijke regels waar een werkgever, maar ook jij als werknemer rekening mee moet houden.

Als je werkt op hoogte is valbeveiliging van groot belang, een val kan tenslotte hele grote gevolgen hebben. Werk je op een hoogte van meer dan 2,5 meter, dan moet de werkgever maatregelen nemen om dit veilig te laten verlopen. Veilig werken op hoogte betekent bijvoorbeeld dat er een veilige steiger aanwezig moet zijn. Ook een valbeveiligingssysteem of vallijn kan worden ingezet, om te voorkomen dat de werknemer kan vallen, of om de gevolgen van een val zo klein mogelijk te houden. Welke maatregelen precies getroffen moeten worden, hangt volledig af van de situatie.

Ligt de volledige verantwoordelijkheid hierdoor bij de werkgever? Voor een groot deel wel, deze moet de juiste veiligheidsmaatregelen tenslotte aanbieden en verzorgen. Er wordt echter wel van de werknemer verwacht dat deze te allen tijde de maatregelen die nodig zijn ook echt gebruikt, en zich aan de gemaakte afspraken houdt. Net als bij veel veiligheidsmaatregelen geldt ook in dit geval dat ze alleen werken als je ze ook echt gebruikt, dat spreekt voor zich.