Wat betekent nou precies ‘afbouw’

De ruwbouwfase van een bouw is afgelopen als het gebouw water- en winddicht is. Vooraleer het gebouw dan kan worden opgeleverd, moet er na de ruwbouw nog heel veel gebeuren. Niet alle aannemers hebben hetzelfde idee over wat afbouwen nou precies allemaal inhoudt. Bij uitstekende bouwfirma’s gebeurt er heel veel meer dan bij de knoeiers. Sowieso kan het gebouw pas na de afbouwfase worden opgeleverd aan de opdrachtgever.

Ontwerpfase

De eerste fase bij het bouwen van een nieuw gebouw is de ontwerpfase. Eerst worden de eisen en de wensen van de opdrachtgever op papier gezet. Achtereenvolgens komen daarbij de architect, de stedenbouwkundige, de tuin- en landschapsarchitect en de interieurarchitect aan bod. Als alle plannen getekend zijn, kan men aanvangen met het voorbereiden van het terrein waarop gebouwd zal worden. Deze fase heet het ‘bouwrijp’ maken van het terrein.

Ruwbouwfse

De ruwbouwfase loopt meestal af wanneer de funderingen, vloeren, muren (uit snelbouwsteen) en het dak afgewerkt zijn, zodat er geen water meer kan binnensijpelen. Al tijdens deze fase ziet men heel goed of het om een ervaren of debuterende bouwfirma gaat. Tegenwoordig gaat de ruwbouwfase heel snel. Ook bij middelgrote en grotere gebouwen is de ruwbouw op een paar weken klaar. Omdat de winters niet meer zo streng als vroeger zijn, vangt me nu ook tijdens de wintermaanden al met de ruwbouw aan.

Afbouwen

Sommige bouwheren rekenen het plaatsen van gevelstenen en ramen tot de ruwbouw omdat het over buitenwerk gaat. De meeste aannemers rekenen het echter tot de afbouw en rekenen alleen het bouwen met snelbouwsteen tot de ruwbouw. Tijdens het afbouwen worden plafonds, vloeren en binnenmuren afgewerkt, maar ook dient er electriciteit te worden gelegd en moet het schrijnwerk plaatsvinden. Ramen worden tot de afbouw gerekend – zelfs als het om PVC ramen gaat – omdat het traditioneel om houtschrijnwerk ging.
In elk geval is het belangrijk om de deadline voor de oplevering voldoende ruim in te schatten. Er kan altijd wel iets verkeerd gaan, zodat heel wat mensen in een bouwwerf dienen in te trekken waar nog binnendeuren moeten worden gehangen of waarin nog geen stopcontacten gemonteerd zijn. En de afbouw is pas af als al het werk ook echt af is.